Compliance en duurzaamheid

Mode-industrie van vandaag - "Make CSR work for Society"

De globalisering en de groeiende vraag naar ‘fast fashion’ heeft geleid tot een grote druk op de productie in lagelonenlanden in de kledingindustrie. Een ramp als Rana Plaza en milieuproblemen, als schaarste van grondstoffen, maken dit duidelijk. Met de introductie van de termen ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ en ‘Duurzaamheid’ zijn consumenten en multinationals meer bewust geworden van de negatieve effecten die kledingproductie heeft op het milieu en onder welke omstandigheden hun kleding wordt geproduceerd. 

Terwijl we ons klaar maken voor een nieuwe uitdaging, zijn we een mode-platform met ervaring en een duidelijke missie. Naast het bieden van een verschillende faciliteiten om de verzoeken van onze klanten op te volgen, willen we dit doen door omgeving en mensen die met ons werken over de hele wereld te respecteren. Wij geloven dat ‘MVO’ geen 'add-on' is, het is de manier waarop we zaken doen en onze betrokkenheid op lange termijn zal dit laten zien. Het is dan ook de manier waarop we ons bedrijf structureren.

Transparantie - "Transparency to guide the supply chain"

Transparantie is van belang om compliance en duurzaamheid te verbeteren. Een duidelijk beeld hebben van hoe, door wie en van welke materialen onze producten zijn gemaakt, is essentieel. Retail Tribes heeft hiervoor een compliance-team, welke de fabrieken regelmatig bezoekt. Al onze leveranciers zijn in bezit van de juiste certificaten en wij zorgen dat de norm op het hoogst mogelijk niveau gehouden wordt. Fabrieken besteden op een dagelijkse basis productie onderling aan elkaar uit. Om controle te hebben en hierin inzicht te creëren, hebben we verschillende acties ondernomen. De minimum gedragscodes voor derde partijen zijn opgenomen in onze code of conduct. Deze gedragscode is aan al onze leveranciers gepresenteerd en door hun  ondertekend. Daarnaast zijn we begonnen te werken via een ‘mapping-systeem’. Dit systeem geeft een overzicht van de belangrijkste machines in de fabriek en de machines die nodig zijn om het kledingstuk te produceren. Door kennis te hebben over de capaciteiten van de fabriek en de capaciteiten die nodig zijn om het kledingstuk te produceren, kunnen we het productieproces volgen en hebben we meer kennis met betrekking tot het uitbesteden van de productie.

Productielanden - "Tribes leading the way"

Retail Tribes is voor de productie van de collecties actief in; Bangladesh, India, China en Turkije. De productie is verspreid over bovenstaande landen, daar elk land en regio zijn eigen specialiteit heeft in het produceren van kleding. Op deze manier kunnen we de beste kwaliteit en prijzen voor onze collecties waarborgen. Hoewel de productie in verschillende landen wordt uitbesteed, handhaven we ons compliance-  en duurzaamheidsniveau. Alle fabrieken zijn bezocht voordat we een samenwerking met een fabriek aangaan. Naast deze bezoeken vragen we onze leveranciers om onze ‘code of conduct’ te ondertekenen. Deze gedragscode is gebaseerd op de conventies van de International Labour Organization (ILO) en schetst de vereisten voor leveranciers om zaken te doen met Retail Tribes. 

Lees hier onze Code of Conduct. De hoofdpunten van onze gedragscode zijn het volgende; 

  • Geen Dwangarbeid
  • Fatsoenlijke werktijden
  • Leefbaar loon
  • Geen discriminatie
  • Brandveiligheidswaarborging
  • Gezondheid en veiligheid op het werk 
  • Bescherming van het milieu
  • Dierenwelzijn 

Leveranciers als partners - "Supply chain management that will last"

Het outsourcen van de productie komt niet zonder valkuilen. Belangrijk is om deze valkuilen vooraf in kaart te brengen, daar we geloven dat het beter is om problemen te voorkomen dan op te lossen. Eén van de belangrijkste is het cultuur verschil, welke een bron is voor miscommunicatie. Miscommunicatie leidt tot fouten, kwaliteitsproblemen, late leveringen, late betalingen en uiteindelijk tot verhoogde werkdruk en overuren voor de werknemers in de fabriek. Het is ons doel om dit soort problemen van beide kanten in de keten te vermijden. Naast het tevreden houden van onze klanten, streven we naar langdurige relaties met onze leveranciers om een ​​beter milieu na te streven ​​en de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Wij vermijden miscommunicatie door regelmatige bezoeken aan de fabrieken. Niet alleen is ons inkoop- en compliance-team actief in de fabrieken, maar de directie, design en verkoop afdeling ook, om zo een betere kennis van de problemen in de fabrieken te hebben. Elke afdeling heeft een andere visie en samen hebben we één missie. Door nauw samen te werken met de productie op alle niveaus in het bedrijf, zijn we in controle over onze communicatie. We verkomen fouten en verhogen efficiëntie. Van beide kanten zijn de verwachtingen op elkaar afgestemd en onze leveranciers zijn onze partners in de productie.

Assessment Tool

Het produceren in lage lonen landen vraagt om het nemen van je verantwoordelijkheid. Dit houdt in dat we samen de problemen oplossen om een veilige en schone werkomgeving voor iedereen te creëren. Het onderstaande model helpt ons en onze leveranciers om de standaard hoog te houden. Alle fabrieken worden voorafgaand en tijdens de samenwerking gecontroleerd. Wij streven ernaar om onze leveranciers te helpen efficiënter te worden. Wanneer we dit samen bereiken, zullen we hen blijven ondersteunen door onze orders bij deze fabrieken te plaatsen.

Sustainability

Samenwerkingsverbanden met gecertificeerde fabrieken

De leveranciers met welke RT samenwerkt, bieden één of meerdere van de onderstaande certificaten / initiatieven / management systemen; 

 

BSCI, Business Social Compliance Intitiative, is een gedragscode die is ontwikkeld door bedrijven om de arbeidsomstandigheden in de handelsketen te verbeteren. BSCI is geen certificering, maar een manier voor ondernemers om zelf de arbeidsomstandigheden in de keten te onderzoeken door middel van audits. 

SA 8000 is een internationale certificeringsnorm die organisaties stimuleert om sociaal aanvaardbare praktijken op de werkplek te ontwikkelen, te onderhouden en in praktijk te brengen. In plaats van het certificeren van producten, worden de fabrieken waar de producten worden gemaakt gecertificeerd. SA 8000-certificering heeft betrekking op kwesties als dwangarbeid en kinderarbeid, gezondheid en veiligheid op het werk, vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen, discriminatie, disciplinaire praktijken, werktijden, beloning en managementsystemen. 

Retail Tribes is trots lid van het GOTS standaard. Het GOTS-label (Global Organic Textile Standard) is een internationaal label voor biologisch textiel. Het label garandeert dat de productie op een milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde wijze gebeurt. Er zijn milieueisen voor de verwerking van de vezel tot kledingstuk, eisen voor arbeidsomstandigheden en een eerlijk loon in de productiefase, niet in de landbouwfase. Er zijn ook milieueisen voor de verpakking en de fournituren. GOTS is voornamelijk een milieulabel, het label geeft aan dat de vezels afkomstig zijn uit de biologische landbouw. 

 

Oeko-tex Standaard 100 is een test- en certificeringssysteem voor textiel. De standaard richt zich op het beperken van het gebruik van schadelijke stoffen in relatie tot de gezondheid van de eindgebruiker.

 

De Organic Cotton 100 Standard is voor het volgen en documenteren van de aankoop, behandeling en het gebruik van 100% gecertificeerd biologische katoenvezels in garens, weefsels en gereed product. De OCS Blended Standard is de norm van toepassing op alle goederen met een minimum van 5% biologische katoenvezels.

 

REACH is een Europese verordening voor chemische stoffen. De afkorting REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperkingen van Chemische Stoffen. Het doel van REACH is om de risicos van chemische stoffen voor mens en milieu te beperken en te reguleren.